El salari mínim augmenta a 14,20 dòlars en dies: els legisladors avançaran amb la proposta de salari de més de 20 dòlars?

Ara que l'augment del salari mínim a 14,20 dòlars l'hora és imminent, els defensors estan posant la mirada en un objectiu més gran.Augmentar el salari mínim a 20 dòlars l'hora i ajustar-lo a la inflació.
Els defensors diuen que és necessari i han pressionat per a un projecte de llei que introdueixi gradualment una altra sèrie d'augments del salari mínim, fent-lo passar de 15 a 20 dòlars l'hora en pocs anys.

Una versió d'aquest projecte de llei s'ha fet una gira per Albany abans, però no va aconseguir prou força.Els líders empresarials diuen que augmentar el salari mínim fins a aquest grau tindrà un impacte negatiu important per a l'estat.Recomanat