Estudi: Asma infantil vinculada a estufes de gas a les llars

Un estudi recent ha descobert que el 12,7% de l'asma infantil es pot atribuir a l'ús de les estufes de gas de la llar, la qual cosa condueix a un debat renovat sobre si prohibir o no els aparells.

Una altra anàlisi acadèmica va trobar que els nens que viuen a cases on s'utilitzen estufes de gas per cuinar tenen un 42% més de probabilitats de tenir asma.

Quan s'encenen i s'utilitzen, les estufes de gas contaminen l'aire de les cuines i alliberen productes químics perillosos com el diòxid de nitrogen i el benzè a l'aire. Els nens són especialment vulnerables a aquests contaminants, ja que els seus pulmons encara s'estan desenvolupant.

 Finger Lakes Partners (tauler publicitari)

L'especialista pulmonar pediàtric de la Cleveland Clinic, el doctor John Carl, va dir que fins i tot l'exposició a curt termini en un entorn interior pot empitjorar l'asma infantil.Els pares han d'estar atents als signes de desenvolupament o empitjorament d'asma i estar oberts amb el seu pediatre quan el seu fill sigui avaluat per asma.

Per mitigar els efectes sobre la salut de cuinar amb gas, Harvard Health recomana encendre les campanes sobre les estufes que surten a l'exterior i obrir finestres mentre es cuina per millorar la ventilació. El cap de la Comissió de Seguretat dels Productes de Consum (CPSC) i la Casa Blanca s'han manifestat en contra de la prohibició de les estufes de gas.Recomanat