La cancel·lació de la reunió de la junta del cànnabis genera crítiques: Hochul, seguidors frustrats

La cancel·lació brusca de la Junta de Control del Cànnabis de l'estat de Nova York d'una reunió clau aquesta setmana ha causat frustració entre els sol·licitants de llicències de dispensari. La governadora Kathy Hochul va aclarir que el seu despatx no va exigir la cancel·lació, però va expressar la seva insatisfacció amb la preparació de la junta. Inicialment, la junta només havia d'aprovar tres noves llicències comercials, un nombre molt per sota de les expectatives del governador i dels sol·licitants.

 Finger Lakes Partners (tauler publicitari)

La governadora Hochul va emfatitzar la necessitat d'un procés d'aprovació més eficient, compartint la seva insatisfacció amb el lent progrés de la junta. Els sol·licitants han expressat la seva frustració a causa del període d'espera prolongat. El governador va reconèixer aquestes preocupacions i va expressar la seva pròpia frustració amb els retards.

El governador també va assenyalar que els retards no eren responsabilitat exclusiva de la Junta de Control del Cànnabis o de l'Oficina de Gestió del Cànnabis. Va assenyalar que els desafiaments legals dels conglomerats més grans havien obstaculitzat significativament el sistema que va heretar, provocant un retrocés d'uns nou mesos. Aquesta situació posa de manifest les complexitats i els reptes en la implementació de la legislació sobre el cànnabis i els procediments de llicència a l'estat de Nova York.Recomanat